شعر طنز// به وزیر جوان نیازی نیست/ کار سختی است مملکت داری!

5,014
شعرخوانی طنز امیر سادات موسوی در «در حلقه رندان» صد و پنجاه و سومین برنامه در حلقه رندان (نخستین شب شعر طنز ایران) در حوزه هنری مجری برنامه: داریوش کاردان برنامه در حلقه رندان در آخرین یکشنبه هر ماه در حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می شود.
pixel