نماهنگ سی و ششمین رویداد کارنو

23
سی و ششمین رویداد کارنو در تاریخ 19 الی 21 تیرماه در مرکز تربیت مربی کشور - کرج برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی ما در http://karnostartup.ir/ مراجعه نمایید.
pixel