مروری بر خاطرات؛ نامه ای به Call of Duty

4,212
در این آیتم ویدیویی که نخستین بار در لودینگ ۶۲ منتشر شده بود از نامه ای نوشته ایم به مجموعه Call of Duty، مجموعه ای بسیاری از ما با آن زندگی کرده ایم و با شادی و غم شخصیت هایش خوشحال و غمگین شده ایم.

S.H.A.D.O.W

9 ماه پیش
واقعا قشنگ بود
pixel