شیشوملا(وضعیت آوارگان روهینگیا در بنگلادش)

433

شیشوملا همدلی و همراهی تشکل های مردم نهاد شیعی و سنی در ایران برای کمک به آوارگان میانماری روهینیگا است. اتحادیه بین المللی امت واحده و انجمن فرهنگی اقصی (آفاق) با کمک فعالین بنگلادشی تلاش می کنند تا پس از دیدن اوضاع اسفناک آوارگان میانماری مدرسه ای را برای کودکان روهینگیا در داخل کمپ های نزدیک مرز میانمار تاسیس کنند؛ مدرسه ای که نامش "شیشوملا" است. شیشوملا یعنی ...