عزاداران شهر عاشوراییان چغادک در خورموج

709

عزاداری عرب ها موکب حضرت علی اکبر(ع) وعزادارن از شهر عاشوراییان چغادک