تست هوش و معمای ریاضی جدول یاب 4 + جواب

3,081
جدول یاب
جدول یاب 32 دنبال‌ کننده

در این تست هوش یکی از 4 عمل اصلی را در مربع های خالی قرار می دهیم تا حاصل عملیات ریاضی مشخص شود. در پایان جواب معمای ریاضی آمده است.

جدول یاب
جدول یاب 32 دنبال کننده