فرصت ها و چالش ها در نشست دولت سایه با فعالان حوزه پارچه چادر مشکی

70

وقتی کره جنوبی بدون حتی یک متر مصرف، بزرگترین صادرکننده پارچه چادرمشکی در جهان است.

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده