زندگی پر رمز و راز مرجان های دریایی

1,883
مرجان ها تقریباً ۵۴۰ میلیون سال پیش در نتیجه همزیستی یک حیوان (توتیا) و یک گیاه تک سلولی در بدن بعضی موجودات مرکب، بر روی زمین ظاهر شدند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel