گزارشی از شیرینی فروش "عسل" در سیدنی استرالیا از خبرنگار افتخاری: فهیم

784

قسمت پنجم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ گزارش از سایمون ،جوان ایرانی مالک شیرینی فروشی عسل در سیدنی استرالیا از فهیمه جبلی تاریخ برنامه 95/07/10 شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.