فناوری ارتباطات کوانتومی نوری

52

فناوری ارتباطات کوانتومی نوری - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

pvmedia 15 دنبال کننده
چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel