انیمیشن سازی در محیط اسکچ نرم افزار کتیا

461

مرکز طراحی و مهندسی معکوس-دانشگاه تهران برگزاری دوره های مهندسی با رویکرد صنعتی www.tehran3dp.ir 021-86094317 09106422063