فیت ۱۱۴ - حسن خسروی قهرمان حرفه ای پرورش اندام

75,667

گفتگو با حسن خسروی قهرمان حرفه ای و پر افتخار کشور - دکتر موسوی و بحث هورمون رشد - دکتر میری و درست و غلط حرکات زیر بغل - تهیه کننده : نیما جعفرپور - با مشارکت آپارات

فیت
فیت 9.9 هزار دنبال کننده