پخش بسته غذایی به مددجویان عزیز در تهران توسط تیم مددکاری

55
پیامبر اکرم (ص) : هرگز به من ایمان نیاورده، کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایه او گرسنه است . ... این روز ها که کرونا مهمان ناخوانده ی سفره های افطار خانه هایمان شده ، سفره های انفاقِ دلمان را حوالی همین کوچه پس کوچه های آب و جارو نشده ی شهر ، کنار همین درب های زنگ زده ، به یاد مهمان نوازی علی (ع) و زیر سایه ی پرچم عدالتش پهن می کنیم ... این شهر بی سفره نخواهد ماند! . پخش بسته غذایی به مددجویان عزیز در تهران توسط تیم مددکاری . تصویر: نگار مروج تدوین: محدثه گرشاسبی
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel