قسمتی از فیلم حقیقت زیبا ..در باره درمان طبیعی دکتر گرسون

4,728
فیلم حقیقت زیبا ..در باره درمان طبیعی دکتر گرسون و مداوای پنجاه نوع سرطان و بیماری های صعب العلاج .. با شیوه طبیعی خام گیاهی و . بطور کلی مصرف تا ۱۵ لیوان آب سبزیجات و میوه
pixel