هیات انقلابی / کاری از معاونت سیاسی سپاه

2,390
در سالهای اخیر جریان های انحرافی تلاش کرده اند تا هیٔات مذهبی را از رح و جوهره خود جدا سازند. این جریان که توسط حکیم فرزانه انقلاب اسلامی به جریان تشیع انگلیسی شهرت یافته است الگویی از هیٔت داری را ارایه میکند که میتوان آن را هیات سکولار نامید.
pixel