داغترین‌ها: #Copa America 2019

تشریح روند کمک به تجاری سازی در پارک فناوری پردیس

257

همزمان با رونمایی از محصولات تجاری سازی شرده شرکت های عضو، مهندس حسین صابری، معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس در گفتگوی خبری 20 شبکه 4 سیما، روند کمک به تجاری سازی طرح ها در پارک فناوری پردیس را تشریح نمود.