آشنایی با گانت‌چارت شمسی تیم‌کمپ

451
گانت چارت به شما این امکان را می‌دهد تا میزان پیشرفت پروژه خود را بر اساس زمان مشاهده کرده، و حجم کارها، وضعیت جاری هر تسک و میزان همپوشانی آن با دیگر تسک‌ها را در بازه زمانی مورد نظر بررسی کنید.
تیم کمپ 11 دنبال کننده
pixel