معرفی استارتاپ ایران نیو کمپ

83
ایران نیوکمپ 9 دنبال‌ کننده
ایران نیو کمپ اولین پلتفرم آنلاین معاملات ملزومات پروژه‌های بزرگ کشور است که عملکردی مشابه سایت دیوار و شیپور و … داشته ولی با رویکرد اختصاصی صنعت در نظر گرفته شده است. این سایت با هدف رفع نیاز ملزومات پروژه‌های صنعتی کشور در بخش‌های تجهیز کارگاه، تامین متریال و دستگاه‌‌های صنعتی محوطه سایت، رفاهی و خوابگاهی در کمترین زمان و به شکل یک‌جا برای مدیران پروژه و ذی‌نفعان قراردادهای پروژه محور راه اندازی شده است.
pixel