یادواره صلح ،مقاومت وامید

103

پنجمین یادواره ونمایشگاه صلح،مقاومت وامید برگزار شد. این یادواره توسط مرکز فرهنگی هنری دارالفنون یکی ازمعتبرترین مراکزآموزش عکاسی وسینمازیرنظروزارت ارشادهمه ساله 31شهریورماه برگزارمیشود تلفن 1-66573000

دارالفنون 89 دنبال کننده
pixel