صحبت های متناقض سرپرست مدیریت بحران خوزستان با گزارش های مردمی!

345

گزارش حاجی زاده سرپرست مدیریت بحران استان خوزستان درباره رفع مشکل قطع برق این استان در شبکه خبر

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده