طراحی لایه و منو به صورت واکنش گرا در WPF

104

Hello everyone, today I'll show how to create a screen that follow the menu size responsively. Github https://github.com/Abel13/responsivelayout Facebook https://www.facebook.com/DesignComWPF/ Instagram https://www.instagram.com/designcomwpf/

hosseindarvishi021
hosseindarvishi021 1 دنبال کننده