شکار بچه شیر توسط نهنگ های قاتل

1,325
نهنگ ها قاتل از امواج استفاده میکنند تا خود را از لبه اب جلوتر ببرند و بچه شیر دریائی ها را شکار كنند
حیات وحش 53 دنبال کننده
pixel