بررسی آینه هوشمند نرم افزار حسابداری تعویض روغنی روانکار

523
اصفهان - خ پروین - خ هفت تیر اتوسرویس دهقان این اتوسرویس مجهز ، با توانمندی استادکار جوان ، آقای دهقان در دوم اردیبهشت ماه 1399 به آینه هوشمند اتوسرویس مجهز گردید .از قابلیت ها نرم افزاری این اتوسرویس میتونیم به ارسال کارت سرویس بضورت پیامکی ، ارسال پیامک یادآوری سرویس و البته آینه هوشمند اشاره کرد. با نرم افزار مدیریت اتوسرویس روانکار بروز باشید.
pixel