فوری: شکسته شدن سد آق قلا/ شهر آق قلا در و ضعیت قر مز می باشد!

862
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 18.3 هزار دنبال کننده