فوتوکال فیلم مردگان نمی‌میرند

1,906

مردگان نمی‌میرند که فیلم افتتاحیه‌ی کن است, داستانش را در یک شهر کوچک و آرام روایت می کند که زامبی‌ها ناگهان از قبرهاشان بلند شده و به شهروندان حمله می‌کنند. سه افسر پلیس به همراه یک متصدی کفن و دفن اسکاتلندی که عاشق جنگیدن با شمشیر است باید برای بقا بجنگند.

آرت تاکس
آرت تاکس 2.1 هزار دنبال کننده