گوی موزیکال هلوکیتی (گوی کوکی)

2,423
این گوی بسیار زیبا با طرح دخترانه هلوکیتی باچرخاندن کوکی که در کف گوی قرار دارد کوک میشود و سپس شروع به چرخش میکند و همزمان ملودی دلنشینی پخش میکند و با تکان دادن گوی اجسام سفید رنگی که شبیه برف است بر روی عروسک داخا کوی (هلوکیتی) میریزد و بسیار جذاب میشود.....
pixel