معرفی داروی سینوپرت بیونوریکا از زبان دکتر علیرضا مصباحی

119

معرفی داروی سینوپرت بیونوریکا از زبان دکتر علیرضا مصباحی - دبیر انجمن راینولوژی ایران - کنگره بین المللی راینولوژی - شیراز اردیبهشت ۱۳۹۸