فیلم آموزش رفع مغایرت ریالی

1,452
آموزش رفع مغایرت ریالی در این فیلم روش حل مغایرت شماره 21 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است
pixel