ساختمان سابق روغن نباتی

333
333 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از اماکن تهران که تقریبا رو به ویرانی نهاده
pixel