موضوع اختلاس مرجان شیخ الاسلامی

2,943

فوری،رکورداختلاس ایران با ۶ میلیارد یوروکلاهبرداری توسط مرجان شیخ الاسلامی شکسته شد ، اوبه کانادا فرارکرده است.