شیخ عیسی قاسم رهبر قیام مردم بحرین

548

عیسی قاسم کیست؟! آشنایی کوتاه با شیخ عیسی قاسم، رهبر قیام ۱۴ فوریه مردم مظلوم بحرین

مهاجر
مهاجر 154 دنبال کننده