فیلم کامل سخنرانی با موضوع تبیین مطالبه گری اقتصادی و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور

706
فیلم کامل سخنرانی سید یاسر جبرائیلی با موضوع تبیین مطالبه گری اقتصادی و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور/همایش در نهمین همایش هیات های محوری و برگزیده کشور؛ قم (مرداد 97)
pixel