بزرگترین تصفیه خانه آب شور ایران در جزیره قشم

2,767

جنگلهای بر روی آب دریا که تنها گیاهی که توان تصفیه آب شور دریا را در آن منطقه دارد بوده و قدمتی ۳۰۰۰ ساله دارند. تنها حیوانی که غیر از پرنده ها در این جنگلها زندگی میکنه نوعی موش می باشد که لانه خودش رو در روی شاخه های این درخت می سازد.

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel