تکذیب شایعه درباره کد ستاره 10 ستاره 117 مربع

360

شبکه خبر -2 0 تیر 98- 16:00| شاهین آرپناهی مدیرکل ارتباطات همراه اول مطالب منتشر شده درباره طلب مشتریان از این اپراتور با کد #10*117* را شایعه دانست و تکذیب کرد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده