گاوی که به گاو جان سخت معروف شد!

1,459
نفیسه خاتون 38.5 هزار دنبال کننده
pixel