تفاوت سیاست خارجی ایران در دورهٔ پهلوی با جمهوری اسلامی

399
منبع ویدیو: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ *** توضیح: منظور کارشناس این کلیپ از اجلاس سه جانبه در دورهٔ پهلوی، نشست سران آمریکا، شوروی و بریتانیا در تهران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۲۲ است. منظور از اجلاس سه جانبه در دورهٔ جمهوری اسلامی نیز، نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ است.
pixel