فیس بوک و گوگل متهم به ردیابی مخفیانه کاربران شدند

65

فیس بوک و گوگل متهم به مخفیانه کاربران ردیابی. فیس بوک و گوگل با پرونده های جدید روبرو هستند که شرکت ها را به طور مخفیانه ردیابی کاربران خود متهم می کنند و سپس با استفاده از این اطلاعات برای تولید درآمد تبلیغی.Facebook and Google are facing new lawsuits that accuse the companies of secretly tracking their users, and then using that data to generate ad revenue.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده