سکانس نبرد با مرد سیاهپوست در فیلم اسپارتاکوس

12,276
پیکسینما
پیکسینما 1.3 هزاردنبال‌ کننده

پیکسینما: در این سکانس فیلم اسپارتاکوس معروف مبارزه اسپارتاکوس (کرک داگلاس) و یکی از برده های سیاه پوست برای زنده ماندن را می بینیم که با یک اتفاق غیره منتظره به اتمام میرسد

پیکسینما
پیکسینما 1.3 هزار دنبال کننده