حمایت از کالای ایرانی (برنامه سحرلر ، 24مرداد1397) به زبان ترکی

278
برنامه سحرلر پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی می باشد که از شبکه سهند استان آذربایجان شرقی پخش می گردد. در این برنامه دکتر محمد فاریابی مهمان این برنامه بوده و پیرامون قاچاق کالا، حمایت از کالای با کیفیت ایرانی و غیره صحبت می کند.
pixel