مرکز هنری دادونگ

30
ایده ی مرکز هنری دادونگ فضای عمومی برای انجام فعالیت هایی طراحی شده است که از آن جمله اند رقص، تای چی، و انواع بازی هایی که مختص فضاهای بیرون از منزل و در فضای باز در شهرهایی با اقلیم تایوانی است. بام مرکز هنری غشایی است و سایه برای طیف گسترده ای از فعالیت ها فراهم آورده است. شکل بام از شرایط شدید اقلیمی نظیر طوفان، باران های شدید و گرمای تابستان جلوگیری کرده است. حفره های وسیعی که در بام تعبیه شده است سبب انتقال آب به ذخیره های آبی فضای داخلی شده است. جریان هوای گرم به دهانه های بالای بام رسیده و سبب تولید
pixel