سه حرکت دو ضرب و کسب مقام قهرمانی مرادی(قهرمانی جهان 2018)

120
سه حرکت دو ضرب و رکورد شکنی سهراب مرادی در مسابقات وزنه برداری وزن 96 کیلوگرم قهرمانی جهان 2018.
pixel