رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – قصه پرنده عجیب!

882
ادیت و دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ قصه گو: مرجان بابامحمدی؛ بازیگران: مرضیه ابراهیمی (گنجشک کوچولو)، مرضیه جعفری پور (پرنده عجیب)، هیلدا ماکوئی (کرم سبز)؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel