تفکر و سواد رسانه ای - رسانه و سبک زندگی - پنج گانه سواد رسانه ای 2

149
تفکر و سواد رسانه ای فصل پنجم: رسانه و سبک زندگی درس نوزدهم: پنج گانه‌ی سواد رسانه‌ای 2 مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور  
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel