به پاس همراهی و به مناسبت روز جهانی قدردانی

273

گروه آموزشی نوید، با تکیه بر همراهی اساتید توانمند و همکاران کوشا، قریب به 40 سال پاسخگوی نیازهای آموزشی طیف وسیعی از دانش آموزان، دانشجویان، کارشناسان، مدیران و متخصصین جنوب کشور بوده است. از اینرو شایسته می دانیم از اساتید متخصص و همکاران متعهدی که با هم افزایی، ارائه خدمات آموزشی مطلوب را فراهم نموده اند، قدردانی نماییم و تلاش های ارزنده ایشان را ارج نهیم. 21 سپتامبر- روز جهانی قدردانی

نویدپارس
نویدپارس 17 دنبال کننده