مصاحبه شبکه روسیه 24 با معاون وزیر دفاع در مسکو ( زبان روسی)

298
امیر سرتیپ بنی طرفی معاون وزیر دفاع و رئیس صنایع هوایی کشور در سفر به مسکو به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی روسیه با شبکه خبری روسیه 24 مصاحبه و دستاوردهای صنایع هوایی کشور را تشریح کرد. دوشنبه 4 شهریور 98
pixel