سونوگرافی سه بعدی

766

برای انجام سونوگرافی سه بعدی بهتر است به سونوگرافی دکتر مرتضی جورابیان در اهواز مراجعه نمایید. شماره تماس 25 70 33 33 -061 http://drjoorabian.ir/