جلسه میان مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان و نمایندگان بازار تهاتر ایرانیان

24
جلسه میان مدیرعامل بازارتهاترایرانیان جناب آقای دکتر ختائی و نمایندگان بازارتهاترایرانیان در استان های کشور در راستای تامین مصالح برای طرح اقدام ملی مسکن در محل برلیان مال و در تاریخ 1399/02/24 برگزار گردید
bazarti.com 5 دنبال کننده
pixel