داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

فیلم تمرین Solidworks -سالیدورک - مقدماتی - بخش چهارم

390

فیلم تمرین مدلسازی با سالیدورکز - Solidworks اکسترود - بخش 4 - مدلسازی ساده یک صندلی با دستور اکسترود