مسیر حرکت راکت پس از برخورد به توپ

1,038
در این ویدئو می تونید محل برخورد صحیح توپ و راکت و مسیر حرکت راکت پس از برخورد به توپ ( Follow Through) را مشاهده کنید. خیلی از بازیکنان تازه کار بعد از اینکه راکت را به توپ میزنن راکت را در مسیر توپ ادامه نمی دهند و یکسره به سمت شانه مخالف راکت را جمع میکنند, که این باعث میشود هم توپ به سمتی که میخواهند نرود و ضربه ای که میزنند نیروی کمی داشته باشد.
pixel