2امین مستند موسسه مسیر رسانه درمراحل پایانی تصویربرداری

69

این مستند که با موضوع بازی های رایانه ای است، بزودی رونمایی و اکران خواهد شد.

شبکه مسیر
شبکه مسیر 43 دنبال کننده